Mucizevi Bir Besin: Bal

ballll

Sofralarımızın vazgeçilmez besini bal uzun zamanlar bir şifa besin olarak tüketilmiş daha sonra üzerinde yapılan araştırmalarla da içeriğinin çok zengin olduğu görülmüştür. Bal içeriğinde üzüm şekeri (% 34), sakroz (%2) ve levuloz (meyve şekeri % 40) , % 17 ‘si su geri kalan % 7’lik bölümü ise demir, sodyum, sülfür, magnezyum, fosfor, polen, manganez, alüminyum,gümüş, albumin, dekstril, azot, protein ve asitlerden oluşur.

Ayrıca bal içerisinde onbeş şeker tespit edilmiş olup bunlardan bazıları şunlardır: fruktoz, glikoz, sakkaroz, maltoz, izamaltoz, erloz, kestoz, melezitz ve rafinozdur. Genel olarak fruktoz şekeri diğerlerinden farklıdır. Balın içinde minerallerin, şekerlerin ve birçok vitaminin yanısıra az miktarda bir takım hormonlar, çinko,bakır ve iyot da vardır.

 

             Balın Bileşimi

Genel olarak balların toplandığı değişik bitki kaynaklarına göre farklı aroma, tat, renk, yoğunluk ve kristalize sahip oldukları tespit edilmiştir. Aynı şekilde ballarda akıcılık kimyasal bileşimi, şekerler, rutubet, enzimler, vitaminler, asitler, kollaidal maddeler ve bileşimi bilinmeyen maddeler bakımından değişik oldukları bildirilmişlerdir.

 

             Baldaki Asitler

Uzun yıllar bal içerisinde sadece formik asit bulunduğu fakat analiz metotları geliştirilince asetik, buturik, sitrik, kaproik, laktik, formik, malik, okzalik, suksiniletannik, tartari ve velarikasidlerin varlığı tespit edilmiştir. Balın pH’sı 3,29-4,87 arasında değişmektedir.

 

             Baldaki Enzimler

Çeşitli araştırıcılar balda diyastaz veya amilaz, nikotin, invertaz, katalaz, oksidaz, fosfataz enzimlerini bulmuşlardır. Bu enzimlerin bir kısmı bitkiden gelmekte bir kısmı ise arının başındaki bezlerden salgılamaktadır.

 

             Baldaki Vitaminler

Eskiden bal içerisinde vitamin olmadığı veya çok az olduğu kanaati hakimdi fakat kimyasal ve biyolojik araştırma metodları geliştirildikten sonra bal içerisinde çeşitli miktarda, tiamin,riboflavin, askorbik asit, pirisdoksin, pantotenik asit, niasin ve az miktarda biotin, folik asit tespit edilmiştir.

 

             Baldaki Minareller

Bal içerisindeki minerallerin miktarı %0,02 ile %1,0 civarındadır. Bu mineraller Potasyum, klor, kükürt, kalsiyum, sodyum, fosfor, magnezyum, silis, demir, mangan ve bakır’dır. Bunlar içerisinde potasyum, kalsiyum ve fosfor fazla bulunmaktadır.

 

1. KOLAYCA SİNDİRİLİR:  Bal; içindeki şekerin bir başka şekere dönüşebilme özelliği sayesinde; yüksek miktarda asit içermesine rağmen en hassas mideler tarafından bile kolaylıkla sindirilebilir; aynı zamanda bağırsakların ve böbreklerin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

 

2. SÜRATLE KANA KARIŞTIĞI İÇİN; HIZLI BİR ENERJİ KAYNAĞIDIR: Bal ılık suyla karıştırıldığında 7 dakika içinde kana karışır. Bal, fruktoz ve glikoz gibi basit şekerlerin doğal bir karışımıdır. Yapılan son araştırmalara göre; şekerlerin bu kendine has karışımı yorgunluğun giderilmesinde en etkili yöntemdir ve atletik performansı artırmaktadır.

 

3. KAN YAPIMINA DESTEK OLUR: Bal, kan yapımı için vücudun gereksinim duyduğu enerjinin önemli bir bölümünü karşılar. Ayrıca kanın temizlenmesine de yardımcı olur. Kan dolaşımını düzenleyici ve kolaylaştırıcı yönde etkisi vardır. Damar sertliğine karşı önemli bir koruyucudur.

 

4. ANTİMİKROBİKTİR: Antimikrobik etmenler belirli bakterilerin, mayanın ve küfün büyümesine engel olur. Balın, bakterinin barınmasına olanak tanımayan özelliği “inhibine etki” olarak adlandırılır. Mikroorganizmaların, büyümek için ihtiyaç duydukları su miktarını sınırlayan yüksek şeker içeriği, yüksek asit oranı (düşük pH), bakterileri büyümek için ihtiyaç duydukları nitrojenden mahrum bırakan içeriğe sahiptir. Balda hidrojen peroksit bulunması ve balın içerdiği antioksidanlar da bakterinin çoğalmasına engel olur.

 

5. ANTİOKSİDANDIR: Antioksidanlar, hücrelerde normal metabolizmanın zararlı yan ürünlerini temizleyen bileşenlerdir. Bunlar gıdaların bozulmasına yol açan ve birçok kronik hastalığa sebep olan yıkıcı kimyasal tepkimeleri yavaşlatabilen elementlerdir. Antioksidan bakımından zengin besinlerin kalp hastalıkları ve kanser gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltabileceğine inanılmaktadır. Balın içeriğinde de güçlü antioksidanlar mevcuttur. Pinocembrin, pinobaxin, chrisin ve galagin. Bunlardan pinocembrin yalnızca balda bulunan antioksidanlardandır.

  • 10 Haziran, 2016